Informacja dotycząca funkcjonowania numeru alarmowego 112
2018-08-01
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące funkcjonowania numeru alarmowego 112:

- Proszę o komentarz w sprawie piątkowego zdarzenia oraz działania samego numeru 112. Dla przypomnienia podczas piątkowej sytuacji, podczas której Kobieta zagrażała życiu swojemu oraz innych, zainteresowani obywatele kilkukrotnie próbowali wezwać karetkę dzwoniąc pod numer 112. Po przejściu procedury byli przekierowywani na numer pogotowania gdzie przechodzili ponownie tą samą procedurę. Czy numer 112 z założenia ma pomagać czy przeszkadzać przy wzywaniu pomocy?
- Bardzo proszę również o skomentowanie tego punktu ze strony 112 http://www.112.gov.pl/112/jak-dzwonic-na-112/399,JAK-DZWONIC-NA-112.html mianowicie: jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym. Dlaczego każda z osób, która zgłaszała problem została przekierowana? Brak kompetencji/doświadczenia u operatorów?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Operator Numerów Alarmowych działa na podstawie ustawy z 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2014 poz. 574) oraz wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na podstawie tych aktów, wytycznych, a w szczególności §9.1 ww. rozporządzenia:
Obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego odbywa się według następującej ogólnej procedury:
1) odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej;
2) zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
3) uzyskanie informacji o:
a)  rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
b)  miejscu zdarzenia lub zagrożenia – w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
c)  liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
d) danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
e)  innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
4) potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
5) przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych, których numery są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;
6) przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
7) poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
8) odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
9) podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodowania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora.

Każde przyjmowane zgłoszenie musi zostać przekazane w systemie teleinformatycznym do odpowiedniej służby/służb. Zgłoszenia o charakterze medycznym każdorazowo oprócz „formatki” (formularza w systemie teleinformatycznym) muszą zostać przekazane wraz ze zgłaszającym (czyli rozmową telefoniczną) §9.1 ppkt 6 do właściwego dyspozytora medycznego w celu kontynuowania rozmowy i udzielenia niezbędnych informacji pod kątem medycznym. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jak również Operator przyjmujący zgłoszenie medyczne nie mają wpływu na działanie dyspozytora medycznego, który otrzymuje niezbędne informacje od CPR. Jeśli chodzi o cytowaną stronę internetową - CPR w Krakowie nie jest jej właścicielem i nie odpowiada za treści zamieszczone na niej. Ostatnia data aktualizacji strony przypada na 25.02.2015, a od tego czasu system powiadamiania ratunkowego się rozwija, a w tym wytyczne do obsługi zgłoszeń wpływających do numeru alarmowego 112.

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których Operator ma możliwość konsultacji danego zgłoszenia z dyspozytorem danej służby. Powoduje to minimalizację ryzyka popełnienia błędu przez Operatora i dotyczy sytuacji niecodziennych np. zgłoszenie skazanego objętego elektronicznym systemem dozoru, który chce odwiedzić mamę w szpitalu. Procedury w całym kraju są jednolite i w każdym CPR w sytuacji zgłoszeń medycznych nastąpi połączenie z właściwą terenowo dla miejsca zdarzenia Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj