Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)
2018-08-23
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI):

- Czy województwo wystąpiło z wnioskiem o przyznanie pieniędzy z Funduszu FAMI?
- Jakie fundacje wystąpiły z prośbą o wsparcie z Funduszu FAMI?
- Czy zostały wybrane fundacje, które w partnerstwie z Wojewodą będą pomagać cudzoziemcom? Jakie konkretnie?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

- W ramach naboru ograniczonego 8/2017/OG-FAMI skierowanego do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projektu pt. „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”.
- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przystąpił do naboru samodzielnie, bez udziału partnera. W ramach struktury Wydziału Polityki Społecznej utworzony został Oddział ds. Integracji Cudzoziemców, którego zadaniem jest zapewnienie realizacji projektu.
- Mając na uwadze konieczność zapewnienia profesjonalnych usług w zakresie wsparcia psychologicznego, nauczania języka polskiego oraz organizowania imprez o charakterze integracyjnym i adaptacyjnym, działania te zostaną zlecone w ramach zamówień publicznych podmiotom zewnętrznym posiadającym doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności. Na dzień 21 sierpnia nie ma jeszcze rozstrzygniętego żadnego zamówienia w tym zakresie.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj