Legalizacja pobytu cudzoziemców
2018-08-28
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce:

Jaki jest średni czas trwania postępowań udzielenia cudzoziemcom zezwolenia na:
- pobyt czasowy i pracę
- pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
- na pobyt stały?


Udzieliliśmy następującej odpowiedzi za pomocą tabelki (dołączone zdjęcie poniżej)
MUW_INFORMACJAwnioski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj