Pytanie prasowe dotyczące elektrowni wiatrowych
2018-09-28
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy podległe wojewodom organy wydawały pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych? Jeśli tak, to proszę o podanie inwestora, moc elektrowni oraz jej lokalizację. Jeśli decyzja została zaskarżona, to również proszę o informację.

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Na podstawie art. 82 ust.3 pkt 5b ustawy Prawo budowlane wojewoda jest właściwy jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji do udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wojewoda Małopolski nie wydał żadnego pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj