O finansowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie
2018-10-08
Otrzymaliśmy pytania prasowe dotyczące finansowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Wskazano w nich m.in., jakoby z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynikało, iż „władze tego urzędu wielokrotnie w latach 2013-2017 zgłaszały wojewodzie małopolskiemu potrzebę zwiększenia finansowania i istotne braki kadrowe. Mimo to – według NIK – wojewoda nie zareagował na te prośby”.

Te informacje nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące poruszonych kwestii.

W przedłożonym w lipcu 2017 r. ministrowi do spraw finansów publicznych piśmie Wojewoda Małopolski zwrócił się o uwzględnienie w projekcie budżetu państwa na 2018 rok niezbędnych wydatków, warunkujących prawidłowe wykonanie zadań. Przedstawiane w nim zostały najistotniejsze potrzeby, które wpływają na realizację najważniejszych potrzeb takich jak wydawanie decyzji administracyjnych i obsługa obywateli.

W wystąpieniu tym w odniesieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Minister Finansów został poinformowany o wzroście liczby składanych wniosków w sprawach wynikających z ustawy o ochronie zabytków z 13 tysięcy w 2013 r. do 17 tysięcy w 2016 roku oraz szacunku na rok 2017 (18 tysięcy spraw). Zwiększenie liczby prowadzonych spraw w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków realizowane było przy niezmienionym stanie zatrudnienia. Również nowelizacja z 1 czerwca 2017 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, której celem jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań administracyjnych, oznacza dodatkowe obowiązki dla pracowników WUOZ, przy konieczności szybszego załatwiania spraw.

W związku z przedstawionymi potrzebami, budżet Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie został na 2018 rok zwiększony z przeznaczeniem na:

1. Wzrost zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. o 3 etaty członków służby cywilnej o łączną kwotę 182 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wyposażenie stanowisk pracy. Kwota wydatków na wynagrodzenia wynosi 126 000 zł.

2. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi (podwyżka) dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w 2018 roku o łączną kwotę 379 000 zł, w tym wzrost wynagrodzeń o kwotę 315 000 zł.

Środki przyznane na wzrost zatrudnienia oraz podwyżki wynagrodzeń zostały uwzględnione przez Wojewodę Małopolskiego w projekcie budżetu dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na 2019 rok, jako trwałe skutki zmian.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj