Wokół przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 z Kęt do Oświęcimia
2018-10-01
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 z Kęt do Oświęcimia:

W piątek, zgodnie planem, nie zostanie zakończona przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 z Kęt do Oświęcimia. Powodem, jak usłyszałam w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jest brak zezwoleń na realizację inwestycji drogowej na 3 skrzyżowaniach. Zezwolenia takie wydaje MUW. Czy mogę prosić o potwierdzenie tej informacji oraz o odpowiedź na pytanie dlaczego te zezwolenia nie zostały wydane? Prosiłabym również o informację, gdzie te skrzyżowania się znajdują. Chodzi o Nową Wieś, Bielany i Kaniówek w Oświęcimiu?

Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji właściwy dla dróg wojewódzkich przyjął zgłoszenia robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej DW 948 (wymiana nawierzchni, przebudowy poboczy i zatok autobusowych) prowadzone w ramach Rozbudowy dróg DW 948 i 949 w następujących odcinkach:

– odc. 050 km 0+050 - 2+387 obręb Bielany/Nowa Wieś;

– odc. 060 km 0+124 - 0+975 obręb Nowa Wieś;

– odc. 073 km 0+072 - 0+751 obręb Nowa Wieś.

Równocześnie z powodu niekompletnej dokumentacji względem obowiązujących przepisów określonych w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie organ wniósł sprzeciw dla robót budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, rozbudowy oświetlenia, zjazdów, przebudowy rowów, odwodnienia itp., w ramach przebudowy drogi DW 948 w następujących odcinkach (po wezwaniu inwestor nie uzupełnił zgłoszenia):

– odc. 073 km 0+792 - 1+657 obręb Nowa Wieś/Kęty

– odc. 060 km 0+124 - 0+975 obręb Nowa Wieś.

Równocześnie przed Wojewodą Małopolskim toczą się postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczące:

1. Rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 948 Oświęcim –Kęty oraz drogi wojewódzkiej DW 949 w m. Osiek (postanowienie wzywające do uzupełnienia braków w projekcie budowlanym do 31 stycznia 2019 r. – dopóki projektant / inwestor nie uzupełni braków, postępowanie nie toczy się).

Inwestycja obejmuje skrzyżowanie: rondo - drogi wojewódzkiej 948 (ul. Łęcka) z drogą powiatową 1863K (ul. Główna, ul. Na Włosień) w m. Bielany.

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych – aktualnie procedowany przez Ministra.

2. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 948 od km 0+264 odc. 030 do km 0+196,73 odc. 040 i drogi wojewódzkiej nr 949 od km 1+755 odc. 050 do km 1+873 odc. 050 w m. Łęki, gmina Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w ramach zadania, pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek (postanowienie wzywające do uzupełnienia braków w projekcie budowlanym do 5 listopada 2018 r. w tym pozwolenie wodnoprawne – dopóki projektant / inwestor nie uzupełni braków, postępowanie nie toczy się).

Inwestycja obejmuje skrzyżowanie: rondo - drogi wojewódzkiej 948 z drogą wojewódzką 949 w m. Łęki.

Wojewoda udzielił zgody na odstępstwo od warunków technicznych, na podstawie upoważnienia Ministra.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od km 2+387 odc. 050 do km 0+126 odc. 060 w miejscu skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1861K (ul. Malecka) na rondo w m. Nowa Wieś, gmina Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, w ramach zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek (postanowienie wzywające do uzupełnienia braków w projekcie budowlanym do 31 stycznia 2019 r. – dopóki projektant / inwestor nie uzupełnią braków, postępowanie nie toczy się).

Inwestycja obejmuje skrzyżowanie: rondo drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1861K (ul. Malecka) w m. Nowa Wieś.

Wojewoda udzielił zgody na odstępstwo od warunków technicznych, na podstawie upoważnienia Ministra.

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Beskidzka) od km 5+573 odc. 010 do km 0+063 odc. 020 w miejscu skrzyżowania zwykłego z droga powiatową nr 1864K (ul. Jagiellończyka) od km lok. 0+000 do km lok. 0+054 i drogą gminną nr G510166K (ul. Czajki) od km lok. 0+000 do km lok. 0+065 w m. Grojec, gmina Oświęcim, województwo małopolskie, wraz z rozbudową skrzyżowania (etap: oczekiwanie na uzupełnienie wniosku przez projektanta inwestycji; dopóki projektant / inwestor nie uzupełnią wniosku, postępowanie nie toczy się).

Minister udzielił upoważnienia jedynie w części wniosku o odstępstwo, zatem realizacja inwestycji bez jej przeprojektowania jest niemożliwa.

Inwestycja obejmuje skrzyżowanie: rondo - drogi wojewódzkiej 948 z drogą powiatową 1864K (ul. Jagiellończyka) i drogą gminną 510166K (ul. Czajki).
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj