Dofinansowania do remontów cmentarzy wojennych
2018-11-05
Otrzymaliśmy następujące pytanie:

Przygotowujemy materiał na okres Wszystkich Świętych, związany z cmentarzami wojennymi. Potrzebuję informacji o aktualnych dofinansowaniach do remontu cmentarzy wojennych na terenie całej Małopolski. Ile w tym roku, w poprzednim i w kolejnych pójdzie na remont takich nekropolii? Które cmentarze teraz są restaurowane?

Oto odpowiedź, którą przekazaliśmy:

Na terenie województwa małopolskiego znajdują się 1254 groby i cmentarze wojenne. Około 400 obiektów pochodzi z okresu I wojny światowej, w tym 333 obiekty to monumentalne cmentarze wojenne wybudowane przez władze austro-węgierskie. Groby wojenne - tutaj jest baza tych obiektów.

Remonty cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej ze środków Wojewody Małopolskiego w 2018 r.
I. Realizowane przez gminy w oparciu o przekazane dotacje:

1) zakończenie remontu cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach,
2) cmentarz wojenny nr 233 w Rabce-Zdroju,
3) cmentarze wojenne nr 293 i 294 w Zakliczynie,
4) cmentarz wojenny nr 302 w Żegocinie,
5) cmentarz wojenny nr 310 w Leszczynie oraz rozpoczęcie prac na cmentarzach wojennych nr 305, 306, 307 w Łąkcie Dolnej,
6) zakończenie prac na cmentarzu wojennym nr 51 Rotundzie – gm. Uście Gorlickie,
7) cmentarz wojenny nr 44 w Czarnem – gm. Sękowa,
8) cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku – gm. Pleśna,
9) cmentarz wojenny nr 320 w Niedarach,
10) prace konserwatorskie przy pomniku na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej, położonej na cmentarzu parafialnym w Nowym Targu (cmentarz wojenny nr 436) oraz wykonanie projektu nowej aranżacji kwatery,
11) remont cmentarza wojennego z II wojny światowej ofiar terroru hitlerowskiego przy alei Wolności w Nowym Sączu.

II. Remonty realizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki:
1) zakończenie prac przy cmentarzu wojennym nr 346 w Krynicy-Zdroju,
2) cmentarz wojenny nr 251 w Ujściu Jezuickim,
3) zakończenie prac na cmentarzu wojennym nr 213 w Rudce,
4) cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej,
5) rozpoczęcie remontu konserwatorskiego mauzoleum na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ( cmentarz wojenny nr 388),
6) rozpoczęcie remontu cmentarza wojennego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego,
7) wykonany został remont cmentarza wojennego nr 126 we Florynce – realizowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej Węgier. W dniach 28 lipca – 3 sierpnia żołnierze węgierscy uporządkowali cmentarze wojenne nr 160, 161, 163 i 164 w Tuchowie,
8) wykonanie i montaż kamiennych tablic z nazwiskami ofiar na cmentarzu wojennym z II wojny światowej na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie,
9) zakończenie prac przy ekshumacji szczątków żołnierzy radzieckich w Parku Kościelec w Chrzanowie i przeniesieniu ich do nowo utworzonej kwatery na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie.

III. W trakcie uzyskiwania pozwoleń na prace są następujące zadania:
1) cmentarz wojenny nr 112 w Rożnowicach,

Remonty cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej planowane w 2019 r. ze środków Wojewody Małopolskiego
I. Realizowane przez gminy w oparciu o przekazane dotacje:
1) kontynuacja remontu cmentarza wojennego nr 294 w Zakliczynie,
2) kontynuacja remontu cmentarza wojennego nr 171 w Łowczówku –gm. Pleśna,
3) kontynuacja remontu cmentarzy wojennego nr 305 i 306 w Łąkta Górna – gm. Trzciana,
4) kontynuacja remontu cmentarzy wojennych nr 302 i 304 – gm. Żegocina,
5) remont mogiły z II wojny światowej w Bolesławiu.

II. Remonty realizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki:
1) remont cmentarza wojennego nr 356 w Podolu – gm. Gródek n. Dunajcem,
2) kontynuacja prac przy mauzoleum na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (cm. Nr 388),
3) kontynuacja prac na cmentarzu wojennym w Wadowicach, przy ul. Wojska Polskiego,
4) remont kwatery wojennej żołnierzy WP poległych w 1939 r., na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty w Krakowie,
5) remont cmentarza wojennego żołnierzy radzieckich – jeńców wojennych, w Krakowie – Skotnikach,
6) kontynuacja remontu cmentarza wojennego ofiar terroru hitlerowskiego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie.

Wartość nakładów finansowych przeznaczonych na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w latach 2017 – 2019:
- 2017 r. – 1.835.000 zł,
- 2018 r. – 2.035.000 zł oraz 1.328.644 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów na wykonanie ekshumacji szczątków żołnierzy radzieckich w Chrzanowie,
- 2019 r. – 1.585.000 zł.

W 2016 r. Wojewoda Małopolski wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektów „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym” oraz „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Gorlic, Limanowej i powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym” ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Niestety projekty – wprawdzie ocenione pozytywnie – zostały umieszczone na liście projektów rezerwowych i aktualnie znajdują się na pozycji 3. i 6.
20181030 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj