Świadczenia z programu „Rodzina 500+” i „Dobry Start” w powiecie olkuskim
2019-01-02
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zgodnie z art. 3a ustawy Prawo prasowe oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji na następujące pytania:
1. Ile wniosków dotyczących programów „Rodzina 500 PLUS” oraz „Dobry Start” złożono w gminach powiatu olkuskiego (Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) w 2018 roku?
2. Ile dzieci zostało objętych świadczeniami „Rodzina 500 PLUS” oraz „Dobry Start” w poszczególnych gminach powiatu olkuskiego w 2018 roku?
3. Ile środków rozdysponowano w ramach programów „Rodzina 500 PLUS” oraz „Dobry Start” na terenie poszczególnych gmin powiatu olkuskiego w 2018 roku?
Proszę także o analogiczne informacje dotyczące województwa małopolskiego


Informacje, które przekazaliśmy.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj