Wynagrodzenie osób zajmujących wyższe stanowisko w służbie cywilnej
2019-01-14
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: Bardzo proszę o informację:

1) ile w 2017 r. wynosiło średnie wynagrodzenie osób zajmujących wyższe stanowisko w służbie cywilnej (według Rb-70);
2) ile w 2018 r. wynosiło średnie wynagrodzenie osób zajmujących wyższe stanowisko w służbie cywilnej (według Rb-70)?
3) Dodatkowo proszę wskazać ile wynosi najniższe wynagrodzenie w tej grupie stanowisk, a jakie najwyższe?


Oto nasza odpowiedź:

ad 1: W sprawozdaniu RB-70 nie są podawane wynagrodzenia według grup stanowisk, takie dane zamieszczane są w rocznym sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej. Łącznie przeciętne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w 2017 roku w grupie wyższych stanowisk w służbie cywilnej wynosiło 11 961 zł brutto.
Ad 2: Nie mamy jeszcze danych, sprawozdanie do Szefa Służby Cywilnej składamy do 31 stycznia 2019 roku.
Ad 3: Najniższe wynagrodzenie w grupie wyższych stanowisk wynosi 5 000 zł brutto, a najwyższe 10 900 zł brutto.
201901015 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj