Wokół programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
2019-02-06
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

"W 2019 roku aktualnie zgłoszonych do programu poprawy bezpieczeństwa jest 78 przejść na drogach wojewódzkich (w ramach naboru z 2018 roku, które nie zostały doświetlone wobec ograniczonych środków finansowych). Dodatkowo ZDW w Krakowie ogłosiło dodatkowy nabór – termin dla Urzędów Gmin – koniec lutego br.".

To cytat z policyjnego raportu, dotyczącego stanu bezpieczeństwa na drogach w Małopolsce. Chodzi o program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na ciągach dróg krajowych i wojewódzkich poprzez ich doświetlenie.

Proszę o przykłady gmin, gdzie te przejścia zostaną doświetlone.

I jeszcze jedno: czy dysponujecie Państwo statystykami dotyczącymi tego, ilu pieszych w ubiegłym roku w Małopolsce zostało potrąconych na przejściach dla pieszych i w ilu z tych przypadków doszło do śmierci pieszego? Będę wdzięczny.


Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski nie nadzoruje programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, o który Pan pyta. Realizowany jest on przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jest to jednostka nad którą nadzór sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
Nie dysponujemy także statystykami dotyczącymi ilości potrąceń pieszych. Zasadne wydaje się skierowanie tego pytania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
201901015 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj