Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowościach Wygiełzów i Płaza
2019-01-31

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:


Mam pytanie dotyczące decyzji Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 781 i przebudowy mostu na rzece Płazianka, na granicy Wygiełzowa i Płazy w powiecie chrzanowskim. Jaki jest zakres prac i kiedy ta inwestycja mogłaby się rozpocząć.


Oto nasza odpowiedź:


Wojewoda Małopolski 22 stycznia 2019 r. wydał decyzję nr 01/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G, na odc. ref. 080 od km 0+115,5 do km 0+194,0 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Płazanka oraz niezbędną infrastrukturą w m. Wygiełzów, gmina Babice i w m. Płaza, gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniony interesem społecznym. Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj