Dewastacja pomnika w kwaterze wojennej żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu w Nowym Sączu
2019-02-25

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Chciałem zapytać o incydent na nowosądeckim cmentarzu komunalnym, gdzie zdewastowano pomnik Czerwonoarmistów. Czy wojewodzie znana jest ta sytuacja? Czy wiadomo kiedy doszło do dewastacji i co konkretnie się stało? Czy w tej sprawie na szczeblu wojewody toczy się postępowanie?


Oto nasza odpowiedź:

1. Kwatera wojenna żołnierzy Armii Czerwonej znajduje się na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu. Spoczywa w niej 736 żołnierzy radzieckich poległych i zmarłych od ran odniesionych w czasie walk toczonych na Sądecczyźnie w styczniu 1945 r.

2. O ujawnionej dewastacji pomnika Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie otrzymał informację z Urzędu Miasta Nowego Sącza 18 lutego br. Miasto poinformowało również o zawiadomieniu Policji o tym zdarzeniu.

3. W wyniku dewastacji skradzione zostały z górnych ścian obelisku metalowe symbole w postaci skrzyżowanego sierpa i młota oraz namalowano białą farbą na narożnych elementach cokołu symbole „Polski Walczącej”, a na kamiennym podeście otaczającym pomnik napis o treści: „Precz z komuną”. Wartość szkody wstępnie oceniono na ok. 5 000 zł. Urząd Miasta Nowy Sącz zadeklarował szybkie usunięcie napisów.

4. Ponieważ zdarzenie dotyczy spraw regulowanych umową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w 1994 r. – Wojewoda Małopolski zgłosił ujawnioną dewastację pomnika do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym wystąpieniu poproszono również Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zajęcie stanowiska w sprawie wątpliwości związanych z odtworzeniem symboliki skrzyżowanego sierpa i młota (kopia tutaj).

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj