Wokół ostrych dyżurów w małopolskich szpitalach
2019-04-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałabym spytać, czy w Państwa województwie rozważane jest wprowadzenie ostrych i tępych dyżurów. Czy wpłynęły już wnioski z placówek, które chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów non–stop? Czy trwają prace nad harmonogramami takich dyżurów?  Czy są one w ogóle możliwe do wprowadzenia w Państwa regionie? Jeśli tak – to jak i gdzie, od kiedy, jakie szpitale miałyby objąć?


Oto nasza odpowiedź:

1. Chciałabym spytać, czy w Państwa województwie rozważane jest wprowadzenie ostrych i tępych dyżurów.
Tak, rozważane jest wprowadzenie ostrych dyżurów, w szczególności w razie skierowania przez podmioty lecznicze do Wojewody wniosku o wprowadzeniu na określonym terenie ostrodyżurowego sytemu.

2. Czy trwają prace nad harmonogramami takich dyżurów?
Na szczeblu centralnym zapadły ustalenia o powołaniu interdyscyplinarnego Zespołu składającego się z przedstawicieli Oddziałów Wojewódzkich NFZ i przedstawicieli wojewodów z wszystkich województw. Zadaniem ww. Zespołu będzie opracowanie rekomendacji w celu jednolitego podejścia przy postępowaniu w sprawie opracowania harmonogramu dyżurów na terenie poszczególnych województw.

3. Czy są one w ogóle możliwe do wprowadzenia w Państwa regionie?
To zależy od zawartości wniosku złożonego przez podmioty, ale dążenie do poprawy jakości działania systemu ochrony zdrowia i konsensusu akceptowalnego przez wszystkie strony procesu będzie podstawowym warunkiem wprowadzania zmian w obecnie istniejącej rzeczywistości.

4. Jeśli tak – to jak i gdzie, od kiedy, jakie szpitale miałyby objąć?
Odpowiedź zawiera się w odpowiedziach na poprzednie pytania.

5. Czy wpłynęły już wnioski z placówek, które chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów non–stop?
Wpłynął jeden wniosek od Dyrektora Szpitala św. Łukasza w Tarnowie w sprawie opracowania harmonogramu dyżurów naprzemiennych na terenie miasta Tarnowa, w związku z dużą liczbą pacjentów zgłaszających się do niniejszego Szpitala, w odniesieniu do niektórych jego Oddziałów. Wniosek Dyrektora Szpitala św. Łukasza w Tarnowie jest w trakcie analizy, natomiast decyzje w tej sprawie zostaną podjęte z wykorzystaniem przygotowanych przez ww. Zespół rekomendacji dotyczących opracowania harmonogramu dyżurów.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj