O programie "Polityka wytchnieniowa"
2019-06-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

• Jakie dokładnie gminy i powiaty złożyły wnioski o realizację programu opieki wytchnieniowej?

• Kiedy zapadną decyzje dotyczące tego, które samorządy będą realizować ten program?

• Kiedy realnie z opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać mieszkańcy tych samorządów?

Oto nasza odpowiedź:

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły wnioski z 22 gmin i 6 powiatów. Oświadczenie o przyjęciu środków ostatecznie podpisały 22 gminy i 4 powiaty.

Realizację programu potwierdziły:

Gminy: Bobowa, Czernichów, Dobczyce, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice m., Gorlice gm., Igołomia-Wawrzeńczyce, Kalwaria Zebrzydowska, Lipnica Murowana, Łużna, Michałowice, Moszczenica, Nawojowa, m. Nowy Sącz, Oświęcim gm., Ropa, Skawina, Stary Sącz, Tarnów, Wadowice, Wierzchosławice i Żegocina.

Powiaty: Powiat Dąbrowski, Powiat Limanowski, Powiat Oświęcimski i Powiat Proszowicki.

Wojewoda Małopolski zobowiązany jest do podpisanie umów do 30 czerwca 2019 roku (tj. 28 dni od daty publikacji przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego listy rekomendowanych wniosków w BIP). 

Pierwsza transza środków zostanie przekazana samorządom nie później niż do 30 lipca 2019 roku i to od samorządów zależeć będzie, kiedy rozpoczną realizację Programu.

Na etapie zgłaszania wniosków nie zbierano informacji od kiedy planowane są świadczenia w ramach opieki wytchnieniowej, natomiast każda gmina czy powiat realizująca Program, musi dostosować go do własnych warunków organizacyjnych i wdrożyć odpowiednio wcześnie właściwe procedury.20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj