Wokół strefy czystego transportu na Kazimierzu
2019-06-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Wojewoda złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę dotyczącą nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie strefy czystego transportu na Kazimierzu. Informacja o takiej decyzji pojawiła się m.in. w komunikacie PAP, jest też na stronie Państwa urzędu: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11150  
Jeśli skarga została złożona, proszę o przesłanie skanu dokumentu. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie zmiany decyzji.


Oto nasza odpowiedź:

Istotnie, biorąc pod uwagę zagadnienia, które budziły nasze wątpliwości – planowaliśmy złożyć skargę na uchwałę, o którą Pan pyta. Pracę nad skargą rozpoczęliśmy. Tu zaznaczmy, że nie ma terminu na złożenie skargi, możemy to zrobić w każdej chwili. Równolegle byliśmy w kontakcie i dialogu z radnymi. Liczymy na pogłębioną refleksję z ich strony oraz to, że sami wyciągną wnioski z dyskusji wokół uchwały ws. SCT i merytorycznych uwag, które zgłaszaliśmy.  Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby Rada sama doprowadziła przedmiotową uchwałę do precyzji. Na tę chwilę oczekujemy na kroki ze strony radnych. Mamy nadzieję, że takowe zostaną podjęte. W ich kontekście będziemy rozważać ewentualne dalsze działania w zakresie złożenia skargi.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj