Wokół sprawy suszy w Małopolsce
2019-07-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy Małopolsce grozi susza i czy trwa szacowanie strat w uprawach wywołanych suszą (powoływanie komisji etc.)?


Oto nasza odpowiedź:
Szkody spowodowane suszą rolniczą - ze względu na położenie geograficzne i niski udział procentowy gleb lekkich kategorii I i II - województwo małopolskie będzie odczuwało w najmniejszym stopniu spośród wszystkich województw w kraju.

Zjawisko suszy - na zlecenie MRiRW - jest od 2009 r. monitorowane przez IUNG-PIB w Puławach, który raportuje to zjawisko w okresie od 21 marca do dnia 30 września, w oparciu o spadek klimatycznego bilansu wodnego (KBW), określony dla poszczególnych grup upraw i kategorii glebowych.

W 2019 r. wg ostatniego V raportu IUNG-PIB w Puławach za okres 1 V – 30 VI najniższe wartości spadku klimatycznego bilansu wodnego (-63) odnotowano w gminie Mędrzechów, powiat dąbrowski, przy czym wartości progowe dla gleb kategorii I (piaski) wynoszą w ww. okresie raportowania np. (- 142 ) dla zbóż jarych i rzepaku i (-154) dla zbóż ozimych.

W związku z powyższym aktualnie w województwie małopolskim brak jest podstaw do przyjmowania wniosków i szacowania szkód powstałych na skutek suszy rolniczej (nie było takich wniosków).
Sytuacja oczywiście może ulec zmianie. Kolejny raport IUNG-PIB w Puławach dotyczący zagrożenia suszą winien być opublikowany 10 lipca za okres od 11 maja do 10 lipca.

W załączeniu mapa obrazująca wartości klimatycznego bilansu wodnego w Polsce za okres od 1 maja do 30 czerwca 2019 r.

20190520 informacja20190705 susza mapa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj