Młodociani obywatele RFN w polskich ośrodkach wychowawczych
2019-08-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W związku z przygotowywaną publikacją prasową zwracam się z prośbą o przekazanie informacji:
- czy Państwa Urząd Wojewódzki posiada informacje na temat ilości młodocianych obywateli RFN, którzy na terenie Państwa województwa realizują - w polskich ośrodkach wychowawczych ewentualnie rodzinach zastępczych - programy wychowawcze?
- jeżeli tak to proszę o przekazanie ilości obywateli RFN objętych obecnie takim programem na terenie Państwa województwa i ilości podmiotów, które takie usługi dla obywateli RFN oferują.
- chciałbym zapytać także o to, czy przyjazd obywateli RFN ww opisanym celu był wcześniej konsultowany z Państwa Urzędem zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 
- jeżeli tak to proszę o przekazania ilości takich wystąpień konsultacyjnych za okres 2016-2019 w rozbiciu na lata


Oto nasza odpowiedź:
Na terenie województwa małopolskiego nie przebywają w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych/ rodzinach zastępczych młodociani obywatele RFN, którzy na terenie województwa małopolskiego realizowaliby programy wychowawcze.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj