Wokół sprawy Elektrociepłowni Andrychów
2019-08-13

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Realizuję  temat z Andrychowa. Chodzi o milionowe długi Elektrociepłowni Andrychów. Istnieje obawa, że elektrociepłownia zatrzyma pracę i w efekcie bez ogrzewania i ciepłej wody zostanie około 70% Andrychowa. Burmistrz powiedział mi, że wojewoda został poinformowany o sprawie i zawiązał się sztab kryzysowy.
Potrzebuję jakiegokolwiek komentarza z Państwa strony.


Oto nasza odpowiedź:
Tak jak Pani pisze – o sytuacji Pan Wojewoda został poinformowany. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się robocze spotkanie z Panem Burmistrzem, na którym sytuacja była omawiana.

Zaznaczmy, że Wojewoda Małopolski nie posiada bezpośrednich kompetencji, które pozwalałyby na obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi działaniami Tauron Dystrybucja S.A.
Ustalono jednak, że Małopolski Urząd Wojewódzki włączy się w prace analityczne, informacyjne i ewentualnie także mediacyjne.

Rozmowa z Panem Burmistrzem miała charakter kierunkowy – określono podczas niej celowość podjęcia szybkich działań przez Pana Burmistrza zmierzających do nabycia przez Gminę Andrychów bądź akcji Elektrociepłowni Andrychów, bądź też zorganizowanej części zakładu. Takie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze i najlepiej służące mieszkańcom.

Jednocześnie w bezpośrednim kontakcie ze służbami Pana Burmistrza Andrychowa monitorowany jest stan aktualny. Jak wynika z ostatniej informacji, którą otrzymaliśmy, Tauron Dystrybucja S.A. przesunął termin, który uprzednio wyznaczył jako moment wstrzymania energii elektrycznej, tym samym stan bezpośredniego zagrożenia w tym zakresie nie istnieje.

Ustalono także, że ma się odbyć spotkanie pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki i EC Andrychów z udziałem Burmistrza Andrychowa i Tauron Polska Energia.

Gwoli ścisłości, spotkanie z przedstawicielami MUW (Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) miało charakter roboczy – nie był to sztab kryzysowy.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj