W sprawie wywłaszczenia przy ulicy Grochowskiej w Krakowie
2019-10-08

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Mieszkańcy bloków w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki mogą stracić dach nad głową.
Chodzi o budynki przy ulicy Grochowskiej 22, 24 i 26.
Spadkobiercy terenu, który obecnie należy do miasta, żądają zwrotu nieruchomości.
Starosta krakowski odmówił zwrotu działek. Dlaczego wojewoda unieważnił tę decyzję? Jakie będą dalsze procedury w tej sprawie? Co spowodowała decyzja wojewody?


Oto nasza odpowiedź:

Decyzja znajduje się tutaj.  Zawiera ona szczegółowe uzasadnienie.
Decyzja składa się z dwóch części. W pierwszej Wojewoda Małopolski orzeka w odniesieniu do 5 działek, w drugiej – w odniesieniu do jednej działki. W pierwszej części uchylamy zaskarżoną decyzję Starosty Krakowskiego i przekazujemy sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (Staroście). W drugiej uchylamy decyzję Starosty Krakowskiego i orzekamy o odmowie zwrotu nieruchomości.
W pierwszym przypadku, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia, zwracamy uwagę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które mówi, że wywłaszczenie jest instytucją wyjątkową i szczególną. Jeśli właściciel pozbawiany jest prywatnej własności, to należy zakładać, że ma to miejsce w związku z konkretnym celem publicznym, który koniecznie na danej działce ma zostać zrealizowany. Tym samym – zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – nie można dowolnie zmieniać celu publicznego, na który zabierana jest dana nieruchomość. Taka sytuacja, o której mowa w tym orzeczeniu, dotyczy działek przy ulicy Grochowskiej. Miał tam powstać obiekt telekomunikacyjny (centrala międzymiastowa). Powstały jednak bloki, co trudno traktować jako dopuszczalną modyfikację pierwotnie założonego celu publicznego. Wobec tej sytuacji i wytycznych wyrażonych w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Wojewoda Małopolski  zobowiązany był przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
W drugim przypadku chodzi o to, że jedno z mieszkań w bloku na danej działce jest własnością prywatną. W takich sytuacjach (gdy choćby jedno mieszkanie jest własnością prywatną) należy orzekać o odmowie zwrotu nieruchomości. Tak uczynił Starosta Krakowska, ale ze względu na błędne dane osobowe w decyzji Starosty Wojewoda Małopolski uchylił jego decyzję w tym zakresie i – podając prawidłowe dane – orzekł o odmowie zwrotu danej nieruchomości.
Na decyzję Wojewody Małopolskiego w odniesieniu do pierwszej części (5 działek)  wpłynęły skargi do WSA najemców lokali mieszkalnych oraz UMK. W związku z tym 5.08.2019 r. Wojewoda Małopolski wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w punkcie pierwszym. Wpłynęła też jedna skarga od osoby ubiegającej się o zwrot, wobec czego postanowieniem z 26.08.2019 r. wstrzymano punkt drugi decyzji z 28.06.2019 r.
Skargi wraz z dokumentacją oraz naszą odpowiedzią na skargi zostały przekazane do WSA.

20190912 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj