Wokół zmian w rejestrze podmiotów leczniczych w Małopolsce
2019-10-07

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
przygotowuję artykuł dotyczący służby zdrowia. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania:
1.    Ile oddziałów szpitalnych w Małopolsce zamknięto/zlikwidowano od 2017 r.? Jakie były przyczyny?
2.    Ile oddziałów szpitalnych w Małopolsce zawiesiło pracę od 2017 r.? Jakie były przyczyny?
3.    Ile łóżek zlikwidowano na oddziałach szpitalnych w Małopolsce od 2016 r.? W jakich szpitalach?
4.    Ilu lekarzy brakuje w Małopolsce, jakich specjalności i w których szpitalach brakuje najbardziej?
5.    Ile szpitali i oddziałów w Małopolsce poszukuje lekarzy?


Oto nasza odpowiedź:
Podmioty lecznicze – składając wniosek o wprowadzenie zmian w rejestrach prowadzonych przez wojewodów – nie muszą podawać przyczyn tych zmian.

Dane dotyczące lat 2017-2019

Od 2017 roku zawiesiło działalność 5 oddziałów  z powodu prac remontowych. Oddziały  te po zakończeniu wyznaczonego okresu zawieszenia  wznowiły działalność.


Liczba łóżek szpitalnych w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej w województwie małopolskim w latach 2016-2018

Są to dane bez Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku – w oparciu o sprawozdania Ministerstwa Zdrowia obejmujące dane według stanu na koniec każdego roku sprawozdawczego. Dane za rok 2019 będą dostępne w 2020 roku.

Natomiast wnioski podmiotów leczniczych o wprowadzenie zmian w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego – złożone od 1 stycznia do 30 września 2019 r. – dotyczyły zmniejszenia o 1096 liczby łóżek szpitalnych.

Danych na temat liczby lekarzy brakujących w Małopolsce czy też liczby szpitali poszukujących lekarzy nie posiadamy.20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj