Przełamujemy bariery
2019-11-22

Wszyscy jesteśmy tacy sami i wszyscy chcemy mieć równy dostęp do informacji. O zacieśnieniu współpracy między Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Polskim Związkiem Głuchych wojewoda Piotr Ćwik rozmawiał dziś z prezesem Małopolskiego Oddziału PZG Adamem Stromidłą.

Szczególnie istotnym wymiarem tej współpracy będzie udostępnianie ważnych informacji (np. komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego) w języku migowym. Chcemy również wspólnie przypominać o tym, że osoby niesłyszące, które potrzebują pomocy, mogą skorzystać z SMS-owego numeru 728 112 112 (zasady działania tego numeru opisaliśmy tutaj).


Podczas spotkania prezes Adam Stromidło przekazał wojewodzie Piotrowi Ćwikowi obraz, który został namalowany przez artystkę z Koła Malarskiego „Lajkonik”. Koło to działa przy Domu Kultury Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych w Krakowie i niedawno obchodziło jubileusz 35-lecia.


20191122 prezes Stromidlo 20191122 prezes Stromidlo 20191122 prezes Stromidlo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj