Wokół czasowego zamknięcia Oddziału Dziecięcego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie
2019-11-18

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Anna Czech, dyrektor szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie zamknęła oddział dziecięcy bez oficjalnej zgody wojewody. Czy w związku z tym zostaną wyciągnięte wobec niej jakieś konsekwencje? Podobno poza oficjalnym powodem zamknięcia oddziału, czyli wymianą instalacji wodnej, są problemy z zapewnieniem kadry lekarskiej. Czy istnieje realna groźba całkowitej likwidacji oddziału?

Oto nasza odpowiedź:
Aktualnie trwa postępowanie administracyjne. Po jego zakończeniu i w zależności od jego wyniku – odniesiemy się do kwestii oceny działań Szpitala związanych z zamknięciem Oddziału od 1 listopada.

Dodajmy, że 31 października 2019 roku Pani Dyrektor Szpitala w piśmie kierowanym do Wojewody Małopolskiego informuje, że od 1 listopada 2019 roku nastąpi zaprzestanie działalności Oddziału na okres jednego miesiąca. Zaprzestanie działalności spowodowane jest nie tylko zgłaszanymi we wcześniejszych pismach problemami związanymi z wymianą instalacji ciepłej wody, ale także problemami kadrowymi Oddziału, tj. brakiem lekarzy. Przedstawione przez Szpital nowe fakty wymagają weryfikacji w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj