Wokół pozwolenia na budowę bloku przy ul. Na Zakolu Wisły
2019-11-19

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Przystań Budrem 5 Spółka otrzymała pozwolenie na budowę bloku przy ul. Na Zakolu Wisły.
Chodzi o działki:
3/18, 3/21, 3/23, obr. 16 - Podgórze.
Z tego co wiem, do MUW trafiło odwołanie od decyzji Prezydenta o pozwoleniu na budowę.
Proszę o poniższe:
1. Na jakim etapie jest rozpatrywanie tego odwołania?
2. Czy Wojewoda uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli tak, dlaczego?
3. Jeśli nie, dlaczego?

Oto nasza odpowiedź:
W Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie obecnie prowadzona jest sprawa dotycząca odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 1581/6740.1/2019 z 27.08.2019 r., znak: AU-01-4.6740.1.1345.2019.GPA, udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, (…) na dz. nr 3/18, 3/21, 3/23, obr.16 - Podgórze przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie”.
W przygotowaniu jest projekt decyzji, w którym znajdzie się uzasadnienie stanowiska organu II instancji.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj