Wokół niewdrożenia przez Zakopane przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2019-11-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W związku z ostatnimi działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich kierowanymi do Pana Wojewody (załączam link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pyta-wojewode-czy-zakopane-bedzie-chronic-ofiary-przemocy) będę wdzięczna za odpowiedź na następujące pytania:
- Czy Wojewoda widzi konieczność swojej interwencji w gminie Zakopane?
- Czy gmina Zakopane łamie przepisy ustawy o samorządzie gminnym w kontekście, jaki sugeruje RPO?
- Czy, zdaniem Wojewody, gmina Zakopane zapewnia dostateczną pomoc ofiarom przemocy domowej?


Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda Małopolski podejmował w tej sprawie szereg działań kontrolnych. Prowadzona była też korespondencja z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak stwierdzono w toku kolejnych działań, sytuacja w mieście Zakopane w przedmiotowym zakresie dotychczas nie rokowała zmiany. Dlatego też w czwartek Wojewoda Małopolski wystosował do Rady Miasta Zakopane pismo wzywające do podjęcia uchwał, których obowiązek podjęcia wynika z ustawy z 29 lipca 2005 r.( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. uchwały o Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz o Ochronie Ofiar Przemocy dla Miasta Zakopane, a także uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Organ nadzoru wyznaczył Radzie Miasta Zakopane termin do zajęcia stanowiska w tej sprawie do 15 listopada 2019 roku.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj