Wokół Funduszu Dróg Samorządowych
2019-12-12

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie szczegółów dot. realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r:
- ile zadań zostało zakończonych, a ile jest w trakcie realizacji?
- jakie kwoty?
- jakie inwestycje udało się zrealizować/ile km dróg
- co zostanie przerzucone na 2020 r.

Oto nasza odpowiedź:
Poniżej przedstawione dane  obejmują  zadania pochodzące z naboru (nr 1) przeprowadzonego we wrześniu 2018 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (przekształconego w FDS) oraz naboru (nr 2) na realizację zadań w 2019 r. ogłoszonego w marcu 2019 r. (patrz: załączona tabela).

Informacja MUWodpowiedź na pytanie prasowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj