Wokół nagród dla małopolskiej kurator oświaty
2019-11-25

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy w tym roku Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty otrzymała nagrodę pieniężną od wojewody? Jeśli tak, bardzo proszę o podanie łącznej kwoty nagród oraz uzasadnienia ich przyznania. Czy w tym roku przewidziane jest jeszcze przyznanie nagrody dla kuratora oświaty? Czy inni pracownicy MKO otrzymali w tym roku nagrody, jeśli tak to którzy i w jakiej wysokości?
Bardzo proszę również o informację w jakiej wysokości nagrody otrzymała B. Nowak w 2016, 2017 i 2018 roku.

Oto nasza odpowiedź:
Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak otrzymała w 2019 r. nagrody w łącznej wysokości 11000 zł brutto – w uznaniu wkładu pracy w realizację zadań na zajmowanym stanowisku, związanych z  funkcjonowaniem Kuratorium Oświaty.
W latach 2016-2018 otrzymała nagrody w łącznej kwocie: 2016 r. - 13400 zł brutto, 2017 r. – 15000 zł brutto, 2018 r. – 7000 zł brutto.

Nie mamy informacji na temat nagród pracowników Kuratorium Oświaty. Natomiast wicekurator Halina Cimer otrzymała w 2019 roku dwie nagrody po 4000 zł brutto.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj