Wokół zadań zleconych samorządom
2019-11-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
1. Z jakimi samorządami (gminy, powiaty, samorząd województwa) wojewoda - jako organ reprezentujący Skarb Państwa - jest aktualnie w sporze sądowym lub przedsądowym (np. zostało skierowane żądanie, wezwanie do zapłaty pod groźbą wytoczenia sprawy sądowej) dotyczącym - zdaniem samorządu - niedofinansowanych zadań zleconych? Bardzo proszę o zestawienie: o jaki samorząd chodzi, jaka jest kwota roszczeń (i za jaki okres) oraz jakiego rodzaju zadań zleconych to dotyczy. Proszę również, by zestawienie obejmowało zarówno sprawy wytoczone przez samorządy (lub zapowiedź ich wytoczenia) tj. będące w toku, jak i również te, które w ostatnim czasie (np. na przestrzeni ostatniego roku) zostały rozstrzygnięte przez sąd I lub II instancji.
2. Jaki jest, jak dotąd, bilans tych spraw - ile z nich Skarb Państwa wygrał, a ile przegrał?
3. Czy w Państwa odczuciu samorządy częściej niż zwykle zaczynają sięgać po sądową drogę dochodzenia swoich roszczeń finansowych od Skarbu Państwa?

Oto nasza odpowiedź:
Na poziomie Urzędu Wojewódzkiego takie sprawy sądowe nie są co do zasady prowadzone (z uwagi na wartość przedmiotu sporu). Jedyną sprawą sądową z samorządem jest sprawa z Powiatem Oświęcimskim. Dotyczy ona zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Sprawa została rozstrzygnięta przez sąd I instancji poprzez częściowe zasądzenie żądania na rzecz Powiatu Oświęcimskiego. Wyrok nie jest prawomocny: przez Skarb Państwa - Wojewodę Małopolskiego została wniesiona apelacja. Pozew dotyczył  kwoty  6131,29 zł wraz z odsetkami (dotacja za 2017 r.).
Pozostałe tego typu sprawy z uwagi na wartość przedmiotu sporu są prowadzone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – sugerujemy wystąpienie o informacje do tej instytucji.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj