Wokół kontroli w Kuratorium Oświaty w Krakowie
2019-11-25

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy wojewoda zajmie się wakacyjną wycieczką pani kurator Barbary Nowak do Japonii?
Poszły na nią publiczne pieniądze - ok. 30 tys. zł. z kuratoryjnego budżetu.
Jej efektem miała być wymiana polsko -japońska.
Podróż pani kurator miała zaowocować tym, że do Japonii pojedzie...20 uczniów z " jakiejś" katolickiej szkoły niepublicznej. Jakiej? Nie wiadomo? Za czyje pieniądze? Nie wiadomo.
Japońskie dzieci miały się pojawić w Polsce w grudniu, polskie miały pojechać do Japonii na początku 2020 roku.
Grudzień tuż tuż a kuratorium pytane o wymianę konsekwentnie milczy.
Proszę o komentarz czy zbadają państwo sprawę?
Jeśli wymiana faktycznie jest organizowana będę wdzięczna za zobowiązanie kuratorium by udzieliło mi informacji na jej temat.
Jeśli nie jest organizowana, mam pytanie czy wojewoda poprosi kuratorium o wyjaśnienia?

Oto nasza odpowiedź:
Do tej konkretnie sprawy na tym etapie się nie odnosimy, natomiast ze względu na zakres powierzonych zadań i upływ czasu od ostatniej kontroli Małopolskie Kuratorium Oświaty zostało wstępnie wytypowane do kontroli w roku 2020. Ostateczny plan kontroli jednostek zostanie ustalony przez Wojewodę Małopolskiego w terminie do 31 grudnia 2019 roku (plan ten jest publikowany w BIP-ie). Na dalszym etapie będzie ustalany zakres kontroli.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj