O obsadzie Zespołów Ratownictwa Medycznego w Małopolsce
2019-12-10

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Chciałabym się dowiedzieć, czy odnotowali Państwo u siebie w województwie problemy z obsadą zespołów ratownictwa medycznego. Media, szczególnie lokalne, donoszą w ostatnim czasie o licznych przypadkach braku ratowników oraz lekarzy potrzebnych do obsadzenia karetek, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się nowego roku i konieczności odnowienia kontraktów przez niektóre jednostki.

Czy mają Państwo sygnały, że gdzieś może zabraknąć personelu?

Czy planowana jest z tego powodu redukcja liczby karetek? Czy może mogą wystąpić inne związane z tym problemy?

Czy zgłaszany jest Państwu brak ratowników, którzy mają uprawnienia do bycia kierownikami zespołów?

Jak zmieniła się ostatnim czasie (lub ewentualnie zmieni po nowym roku) proporcja karetek P i S?

Oto nasza odpowiedź:
Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie wpływały żadne sygnały dotyczące niewystarczającej obsady ratowników medycznych.

Natomiast jeśli chodzi o obsadę lekarską zespołów ratownictwa medycznego, to trudności z jej zapewnieniem były przyczyną wnioskowania przez dysponentów o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P”.

W ciągu dwóch ostatnich lat wprowadzono następujące zmiany dotyczące przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P”:
I - XII 2018 r. - zmiana 6 ZRM „S” na 6 ZRM „P”;
I-XII 2019 r.- zmiana 3 ZRM „S" na 3 ZRM „P”.

Według stanu na 5.12.2019 r. na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 23 ZRM-y „S” i 112 ZRM-ów „P”.

Obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na rozstrzygnięcie oczekują 4 wnioski o przekwalifikowanie specjalistycznych ZRM na podstawowe.

Wnioski zgłoszone przez Starostwa Powiatowe i dyrektorów podmiotów leczniczych (potwierdzone przez Starostwa Powiatowe) są wnikliwie analizowane. Opinię wyraża też konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Minister Zdrowia, zatwierdzając lub nie zmiany zaproponowane przez Wojewodę.
Jeśli chodzi o zmianę ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie 7 września 2019 roku i dotyczyła wymagań, jakie powinien spełniać kierownik zespołu ratownictwa medycznego typu „P”, to do MUW nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie związane z tą kwestią.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj