Wokół organizacji transportu zbiorowego
2019-12-12

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Ile busów prywatnych linii porusza się na stałych trasach w obrębie Krakowa? Jaki stanowią odsetek wszystkich autobusów kursujących na stałych liniach w Krakowie?

Jaki jest przeciętny wiek busa użytkowanego przez prywatnych przewoźników? Jaki udział w ogólnej liczbie busów użytkowanych na stałych trasach mają pojazdy spełniające poszczególne normy emisji spalin: Euro 6, Euro 5, Euro 4, etc?

Czy Wojewoda Małopolski dostrzega rosnącą dysproporcję pomiędzy stanem technicznym i zaawansowaniem technologicznym busów prywatnych przewoźników i autobusów MPK (Euro 6, hybrydy, elektryczne)?

Czy Wojewoda Małopolski popiera pomysł narzucenia prywatnym przewoźnikom wyższych wymagań, jeśli chodzi o normy emisji spalin przez użytkowane przez nich pojazdy?

Czy Wojewoda Małopolski jest skłonny poprzeć plan powrotu do ograniczenia ruchu busów należących do prywatnych przewoźników w obrębie centrum miasta?

Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda nie ma kompetencji w tym zakresie.
Transport zbiorowy, poza funduszem autobusowym, to zbiór zadań,  które zostały przekazane do realizacji samorządom.
Najwłaściwszym do udzielenia zbiorczej informacji będzie Marszałek Województwa Małopolskiego, ewentualnie Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w odniesieniu do danych porównawczych o transporcie w samym Krakowie.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj