Wokół raportu dotyczącego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w 2018 r.
2019-12-19

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Jestem po lekturze RAPORTU z funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w 2018 r,
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/statystyki

Mam dwa pytania dotyczące zawartości strony numer 26 rysunek nr 21.

1. Czy posiadają Państwo rozszerzenie tej konkretnej tabeli do poziomu powiatów lub gmin na terenie której zdarzenie zostało zlokalizowane a które były obsługiwane przez CPR w Krakowie?
2. Czy mogę prosić o analogiczne dane za okres od 1 stycznia 2019 do 14 grudnia 2019?
Moją intencją jest poznać ilości zdarzeń według kategorii i skorelować te kategorie zdarzeń do konkretnego powiatu (liczba zdarzeń w rozbiciu na kategorie - i każda z kategorii w osobnej tabeli ujawniającej liczbę zdarzeń w odniesieniu do lokalizacji miejsca zdarzenia (powiat)).

Będę wdzięczny za dane w pliku xls, csv lub innym formacie tabelarycznym.
Publikację zamierzam opracować przed godziną 14:00 dnia 19 grudnia 2019.

Oto nasza odpowiedź:
W sprawie danych, o które Pan pyta, prosimy o kontakt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj