Wadliwe uchwały kierunkowe
2019-12-16

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Proszę o wskazanie, ile już uchwał krakowskiej rady miasta unieważnił wojewoda małopolski od początku obecnej kadencji samorządowej. Proszę także o podanie, ile uchwał w bieżącej kadencji samorządu wojewoda unieważnił w przypadku pozostałych gminnych rad, jakie były to uchwały oraz jakie było uzasadnienie dla unieważnienia.

Oto nasza odpowiedź:
W obecnej kadencji samorządowej Wojewoda Małopolski wydał ogółem 58 rozstrzygnięć nadzorczych (w tym 1 rozstrzygnięcie nadzorcze wydane jeszcze w 2018 r. dotyczyło Powiatu Proszowickiego i odnosiło się do aktu JST nowej kadencji).
31 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uchwał Rady Miasta Krakowa, pozostałe 26 rozstrzygnięć stwierdzających nieważność uchwały w całości lub w części dotyczyło następujących jednostek:
Wadowice – 2 rozstrzygnięcia
Powiat Bocheński  – 2 rozstrzygnięcia
Laskowa – 1 rozstrzygnięcie
Podegrodzie  – 1 rozstrzygnięcie
Tuchów – 1 rozstrzygnięcie
Wojnicz – 1 rozstrzygnięcie
Bochnia Gmina  – 2 rozstrzygnięcia
Brzeszcze – 5 rozstrzygnięć
Borzęcin – 2 rozstrzygnięcia
Miechów - 1 rozstrzygnięcie
Czarny Dunajec – 1 rozstrzygnięcie
Gręboszów – 1 rozstrzygnięcie
Nowy Sącz – 2 rozstrzygnięcia
Zakopane – 1 rozstrzygnięcie
Nowy Wiśnicz – 1 rozstrzygnięcie
Lipnica Murowana – 1 rozstrzygnięcie
Kamienica – 1 rozstrzygnięcie

W drodze rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzaliśmy nieważność uchwał w takim zakresie, w jakim w istotnym stopniu naruszały one obowiązujące przepisy prawa. Uchwały dotyczyły różnych zagadnień, niemniej naruszeniem, które w obecnej kadencji się najczęściej powtarzało, było przekroczenie zakresu upoważnienia  ustawowego do podjęcia uchwały kierunkowej przez radę gminy poprzez polecenie konkretnego załatwiania sprawy wydane przez organ stanowiący organowi wykonawczemu gminy. W ocenie organu nadzoru stanowi to o naruszeniu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj