Kontrole w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
2020-01-10

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W ilu placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, inspektorzy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w:
- 2018 r.
- 2019 r.

2. Ile wspomnianych wyżej placówek w 2018 r. miało kontrolę:
- kompleksową
-problemową
-doraźną
- sprawdzającą

3. Ile wspomnianych wyżej placówek w 2019 r. miało kontrolę:
- kompleksową
-problemową
- doraźną
- sprawdzającą

Oto nasza odpowiedź:
ad 1 
- 2018 r. – w 2 placówkach
- 2019 r. – w 34 placówkach;
 
ad 2 
- kontrola kompleksowa – 0
- kontrola problemowa – 0
- kontrola doraźna – 2 placówki
- sprawdzająca – 0;

ad 3
- kontrola kompleksowa – 4 placówki
- kontrola problemowa – 0
- kontrola doraźna – 30 placówek
- kontrola sprawdzająca – 0

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj