O delegaturze MUW w Tarnowie
2019-12-16

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o kilka informacji dot. siedziby delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Interesuje mnie: ilu pracowników i w jakim charakterze zatrudnia obecnie delegatura MUW i ile zajmują powierzchni, a w jakiej części pomieszczenia delegatury są wykorzystywane na podstawie najmu, użyczenia i przez kogo. Ile w konsekwencji metrów kwadratowych powierzchni biurowej pozostaje jeszcze do wynajęcia i jakie jest tym zainteresowanie? Ile wynoszą w skali roku (dane za 2018 i 2019) koszty utrzymania tarnowskiej siedziby delegatury MUW? A ile płacą najemcy i korzystający z lokali biurowych w formie użyczenia? W jakim aktualnie stanie znajduje się budynek delegatury i czy planowane są jakieś jego modernizacje? Proszę też dodać, co uzna Pani za istotne w powyższych kwestiach.


Oto nasza odpowiedź:

Obecnie delegatura Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie zatrudnia 76 pracowników na umowę o pracę oraz 2 pracowników na umowę zlecenia.
Powierzchnia biurowa w budynku wynosi 2992,70 m², z czego Urząd Marszałkowski, jednostki podległe Wojewodzie i najemcy zajmują powierzchnię 1971,73 m², co stanowi 56,84% udziału powierzchni biurowej budynku – załącznik nr 1. W chwili obecnej brak powierzchni biurowej do wynajęcia. Koszty utrzymania tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za 2018 i 2019 r. przedstawia załącznik nr 2.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie od 2017 roku sukcesywnie realizuje roboty budowlane związane z modernizacją budynku delegatury w zakresie dostosowania go do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja ww. robót. Ponadto w roku 2020 planuje się realizację bieżących prac remontowych według potrzeb i możliwości.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj