Zmiany w Wydziale Infrastruktury
2020-01-17

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jaka jest przyczyna opuszczenia tego stanowiska przez panią Agnieszkę Damasiewicz?

2. Jaką funkcję pełni obecnie Pani A. Damasiewicz w MUW w Krakowie?

3. Jaka jest ocena pracy Pani A. Damasiewicz na stanowisku dyrektora WI MUW?

Oto nasza odpowiedź: 

Zmiana została zainicjowana przez panią dr Agnieszkę Damasiewicz i jej przyczyną jest konieczność dokończenia projektów związanych z inną dziedziną prawa niż ta, której dotyczy działalność Wydziału Infrastruktury. Realizację tych projektów musiała przerwać w związku z objęciem stanowiska dyrektora Wydziału Infrastruktury. Informację tę upubliczniamy za zgodą pani dr Agnieszki Damasiewicz. Pani dr Agnieszka Damasiewicz – jako ekspert – zajmuje obecnie samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji merytorycznej i opiniowania w Wydziale Infrastruktury (niepełny wymiar etatu, zgodnie z jej wnioskiem oraz przyjętym zakresem obowiązków). Ocena pracy pani dr Agnieszki Damasiewicz jest pozytywna – zarówno w odniesieniu do dotychczas zrealizowanych zadań, jak i zainicjowanych przez nią projektów i propozycji dotyczących Wydziału Infrastruktury oraz bieżących zadań.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj