Wokół uchwały reklamowej Rady Miasta Nowego Targu
2020-01-17

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Proszę o stanowisko nadzoru prawnego Wojewody w sprawie tzw. uchwały reklamowej podjętej niedawno przez Radę Miasta Nowego Targu. Od prawie dwóch tygodni – zgodnie z tym, czego dowiedziałam się w Urzędzie Miasta Nowego Targu – uchwała jest przedmiotem pilnej analizy nadzoru prawnego pod kątem terminu wejścia w życie zapisów skutkujących koniecznością rozbiórki płotów wzniesionych na Nowej Targowicy oraz sposobu egzekwowania tych zapisów. Ponieważ dla społeczności lokalnej, osób handlujących na Targowicy oraz całej jarmarkowej klienteli (w dużej liczbie również ze Słowacji) jest to kwestia bardzo żywotna – będę wdzięczna za przekazanie opinii nadzoru prawnego w tej kwestii.

Oto nasza odpowiedź: 

Uchwała ta jest aktualnie poddawana ocenie nadzorczej Wojewody Małopolskiego. Co się tyczy pytania w sprawie konkretnego wykonania postanowień uchwały, przekazuję, że kwestie te nie mogą być przedmiotem refleksji organu nadzoru, bowiem zagadnienie to dotyczy interpretacji przepisów prawa, tj. zapisów danej uchwały w zakresie indywidualnie określonego stanu faktycznego, który nie jest nam znany. Pytanie zatem w powyższym zakresie winno być kierowane do Gminy Miasto Nowy Targ, jako organu właściwego w sprawie.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj