Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Małopolsce
2020-01-30

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Zgodnie z art 95 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osięgnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.Jednocześnie placówki, które powstały przed wejściem w życie wspomnianej ustawy, muszą osiągnąć ten limit miejsc do 1 stycznia 2021 r. 

W związku z tym: 

1. Ile jest na terenie województwa placówek opiekuńczo-wychowawczych, które powstały przed dniem 1 stycznia 2012 r. (z wyłączeniem placówek typu rodzinnego, które nie są objęte wymogiem z art 95 ust. 3)? 

2. Ile z tych placówek nie osiągnęło jeszcze standardu wynikającego z art. 95 ust. 3 ustawy? 

3. Proszę o podanie przykładów 2-3 powiatów lub miast na prawach powiatu, mających placówki, którą jeszcze nie są dostosowane do art 95. ust.3 ustawy. 

4. Czy któryś z samorządów zgłaszał służbom wojewody informacje, że może nie zdążyć do końca br. z osiągnięciem wymaganej liczby miejsc? 

Oto nasza odpowiedź: 

Ad 1 

Przed 1 stycznia 2012 roku na terenie województwa małopolskiego funkcjonowały 42 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Ad 2 

Według stanu na dzień 1 lutego 2020 roku na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 63 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz interwencyjnego. 19 spośród nich nie osiągnęło standardu, o którym mowa w art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad 3 

Powiaty, w których placówki nie osiągnęły standardów: bocheński, krakowski, nowosądecki, miechowski, brzeski, chrzanowski, oświęcimski, tarnowski, olkuski, wadowicki, wielicki, tatrzański, dąbrowski, miasto Nowy Sącz, miasto Kraków.

Ad 4 

Starostowie powiatów zwracają się do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie planowanej koncepcji przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku 19 placówek, które jeszcze nie osiągnęły standardu: 12 posiada pozytywną opinię w sprawie koncepcji przekształcenia. Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie docierają informacje, aby któryś z powiatów miał trudności z dojściem do standardu wynikającego z art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj