Wokół koronawirusa
2020-01-31

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Jakie procedury zostały wdrożone w szpitalach w Małopolsce, które podlegają Wojewodzie, w związku z rozprzestrzeniającym się na świecie koronawirusem? 

Dwa krakowskie szpitale dysponują w sumie 70 łózkami na oddziałach zakaźnych. Czy to prawda? Jeśli tak, które i jakie w tych szpitalach zostały wdrożone procedury w związku z powyższym?

Dziś ma być spotkanie z Panem Wojewodą odnośnie koronawirusa. Z kim się spotka i czego będzie to spotkanie dotyczyć?

Do których szpital w Krakowie będą bądź są kierowani pacjenci z podejrzeniem koronawirusa?

Czy w Krakowie stwierdzono przypadek koronawirusa, jeśli tak, w przypadku jakiego pacjenta, do którego szpitala trafił, jaki jest jego stan i czy diagnoza potwierdziła, iż to wirus z Chin?

Oto nasza odpowiedź: 

Tytułem wyjaśnienia: żaden szpital nie podlega wojewodzie. Podmiotami zarządzającymi są jednostki samorządowe, ewentualnie uczelnie. 

Wszystkie jednostki na bieżąco realizują stosowne procedury pod kątem ewentualnego wystąpienia koronawirusa. Założeniem tych procedur jest przede wszystkim wzmożona czujność, ostrożność, ścisła współpraca i wymiana informacji. Ponieważ liczy się też szybkość działania, szczególny nacisk kładziony jest na środki podejmowane już na lotnisku, czego potwierdzeniem są karty lokalizacyjne, które wypełniają pasażerowie, a które umożliwiają dalszy kontakt z nimi i obserwację.  

Dodajmy, że w Małopolsce, na etapie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, procedury te były dodatkowo aktualizowane i analizowane pod szerokim kątem.

Podkreślmy, że szpitale z oddziałami zakaźnymi muszą być w pełnej gotowości nie tylko ze względu na koronawirusa, ale także ze względu na inne ewentualne choroby zakaźne, choć oczywiście aktualna sytuacja monitorowana jest szczególnie pod kątem tej choroby. 

W tym duchu 31 stycznia, z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli służb, Kraków Airport, jednostek tworzących system Państwowego Ratownictwa Medycznego, szpitali, ale też małopolskich starostw.  

Przypomnijmy, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni wróciliśmy z rejonów objętych epidemią lub mieliśmy kontakt z osobą, która była w Chinach, a jednocześnie mamy poniższe objawy: 

- temperatura ciała powyżej 38℃; 

oraz 

- kaszel, duszność 

powinniśmy zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego naszemu miejscu zamieszkania po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru (https://wsse.krakow.pl/page/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorob-zakaznych/) . Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych na terenie całego kraju można znaleźć choćby tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic 

Jeżeli chodzi o liczbę łóżek szpitalnych, to np. w Szpitalu Uniwersyteckim jest 28 łóżek na Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj