Przebudowa ul. Reformackiej w Wieliczce
2020-02-05

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Uprzejmie proszę o informacje dotyczące wstrzymania przez wojewodę przebudowy ulicy Reformackiej w Wieliczce: 1. dlaczego prace zostały wstrzymane na etapie zaawansowanych robót (kładzenie asfaltu)? 2 czy w sprawie tej przebudowy wpłynęły do MUW protesty od mieszkańców, jeśli tak - ile ich było i czego dotyczyły? 3. kiedy będzie możliwe wznowienie prac remontowych na ul. Reformackiej? (mieszkańcy są zirytowani „rozgrzebaną” ulicą)


Oto nasza odpowiedź:
1. Postanowieniem Wojewody Małopolskiego zostało wstrzymane natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Wielickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Reformackiej w Wieliczce (tzw. rygor natychmiastowej wykonalności), bowiem po wstępnej analizie decyzji Starosty Wielickiego, od której złożono do wojewody odwołanie, oraz akt sprawy, organ II instancji stwierdził, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż decyzja została wydana z naruszeniem prawa.
2. Nie – do analizowanej sprawy nie wpłynęły protesty mieszkańców.
3. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające z udziałem pełnomocnika inwestora oraz właściwych organów, mające na celu sprawdzenie prawidłowości wydanej decyzji zezwalającej na rozbudowę drogi oraz ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu strony postępowania w kontekście obowiązujących wymogów prawnych. Termin na zakończenie sprawy został ustalony na 28 lutego.

Otrzymaliśmy kolejne pytanie w tej sprawie:
Bardzo proszę o informacje kto złożył odwołanie w sprawie przebudowy ul. Reformackiej (firma, osoba indywidualna, przedsiębiorca?) i czego odwołanie dotyczy.

Odpowiedzieliśmy:
Odwołanie złożyła firma. W odwołaniu poruszono wiele wątków, najważniejsze: brak zapewnienia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej oraz brak zawarcia w decyzji wymagań w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich związanych z zapewnieniem dostępu do przebudowywanej ulicy.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj