Wokół zrid-ów
2020-02-17

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Na jakim etapie jest proces wydania decyzji ZRiD dla Krakowa na inwestycje przy al. 29 listopada oraz na Górce Narodowej?

Oto nasza odpowiedź:
Odnośnie do tzw. inwestycji „na Górce Narodowej” informujemy, że nie prowadzimy w tej sprawie żadnego postępowania.


Postępowanie w sprawie inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 7 (Al. 29 Listopada) w Krakowie, na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Woronicza, od km 657+886,6 do km 660+516,8, wraz z rozbiórką, budową i przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej i gminnej, rozbiórką, budową i przebudową: obiektów inżynierskich, obiektów infrastruktury PKP, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, dróg dla pieszych i kierujących rowerami, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych, zatok postojowych, wylotu kolektora do rzeki Prądnik oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją, obecnie jest na etapie uzupełniania przez inwestora braków w projekcie budowlanym, w tym pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
Ponadto, w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia.
W RDOŚ trwa obecnie postępowanie wyjaśniające, zmierzające do uruchomienia ww. postępowania w sprawie ponownej oceny.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj