Wokół Zarządu Wodociągów Niepołomickich
2020-02-07

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Potrzebny mi komentarz Pana Wojewody do pisma, jakie skierował do niego Zarząd Wodociągów Niepołomickich. Chodzi mi o odpowiedź na pytanie, czy doszło do złamania prawa i jaki finał może mieć ta sprawa. Czy istnieje ryzyko konieczności zwrotu dotacji? Czy radna może stracić mandat? Czy mogą być jakieś konsekwencje dla poprzedniej prezes czy zarządu Wodociągów Niepołomice? Czy sprawa powinna trafić do prokuratury?


Oto nasza odpowiedź:
Przedstawiona sprawa wymaga szerszej analizy, w tym przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Na dziś nie dysponujemy żadnymi dokumentami poza treścią zanonimizowanego pisma Prezesa Zarządu Wodociągów Niepołomickich, otrzymanego drogą mailową. Dopiero zapoznanie się z pismem i załączonym do niego pełnomocnictwem oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego , w tym m.in. uzyskanie wyjaśnień od radnej i przewodniczącego rady miejskiej pozwoli  na ustalenie okoliczności faktycznych sprawy i dokonanie oceny prawnej w kontekście możliwości zastosowania środków prawnych przysługujących organowi nadzoru.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj