Wokół zabezpieczenia powiatu olkuskiego przed koronawirusem
2020-02-26

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Przygotowuję właśnie materiał dotyczący przygotowania stosownych służb na ewentualną epidemię korona wirusa w kontekście powiatu olkuskiego.

Wiodącą rolę przy zwalczaniu chorób zakaźnych w naszym kraju pełni administracja rządowa, na czele z ministrem zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Za opracowanie i wdrożenie wojewódzkich planów na wypadek wystąpienia epidemii odpowiadają zaś urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z art. 3a ustawy Prawo prasowe oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji na następujące pytania:

- Czy małopolski Urząd Wojewódzki opracował i wdrożył taki plan? Jeśli tak, to jakie są jego założenia? W głównej mierze interesują mnie kwestie związane z planami dotyczącymi powiatu olkuskiego.

- Kto jest odpowiedzialny za realizację jego założeń na terenie powiatu olkuskiego i lezących na jego terenie gmin?

- Czy posiadają państwo wiedzę na temat stopnia przygotowania właściwych służb funkcjonujących na terenie powiatu olkuskiego na ewentualne wystąpienie przypadku zarażenia korona wirusem w naszej okolicy?

Oto nasza odpowiedź:

Oczywiście nasze województwo ma „Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii” (https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii.htm). Plan dotyczy działań na terenie województwa małopolskiego z uwzględnieniem powiatów. Taki plan jest sporządzany na okres 3 lat. Jego celem i głównym założeniem jest zapewnienie skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Obejmuje on schemat działań w takich sytuacjach, uwzględniając też informacje o zasobach, które są przewidziane do wykorzystania.

W Planie tym określone są działania organów administracji publicznej. W powiecie założenia planu realizuje przede wszystkim Starosta Powiatu i Powiatowy Inspektor Sanitarny.

W każdym powiecie działania te obejmują takie aspekty jak:

- współpraca między zaangażowanymi służbami i podmiotami, ze szczególnym akcentem na wymianę informacji,

- prowadzenie działań ochronnych służących zminimalizowaniu ryzyka poprzez:

a) aktywny monitoring sytuacji,

b) stosowanie procedur zabezpieczających (np. środków zabezpieczających, przeprowadzanie dezynfekcji),

c) bieżące działania mieszczące się w ramach nadzoru epidemiologicznego,

d) szeroko zakrojoną akcję informacyjną (https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie ; aktualnie realizowaną za pośrednictwem m.in. infolinii NFZ - https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowaniu-w-sytuacji-podejrzenia-zakazenia-koronawirusem,7597.html , SMS-ów dla osób wracających z zagranicy – https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/ , akcji informacyjnej na lotniskach);

- działania operacyjne i procedury medyczno-epidemiologiczne w przypadku wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2.

Aktualnie wszystkie służby są w pełnej gotowości, a sytuacja jest na bieżąco ściśle monitorowana.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj