Wokół Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
2020-02-28

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

1. Jakie środki z Funduszu trafiły do województwa w 2019 roku?

2. Jakie środki zostały rozdysponowane przez wojewodę w 2019 roku?

3. Ile linii autobusowych udało się uruchomić do tej pory?

4. Ile samorządów skorzystało z dofinansowania? Będę wdzięczny za listę tych samorządów.

5. Jakie środki z Funduszu zostały (lub zostaną) przekazane do Województwa w tym roku?

6. Jaka część z tegorocznych środków została już rozdysponowana przez wojewodę?

Oto nasza odpowiedź:

Ad.1.

Ogłoszenie o pierwszym naborze: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1643373,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-objecie-w-2019-roku-doplata-w-ramach-dofinansowania-realizacji-zadan.html%C2%A0

Ogłoszenie o dodatkowym naborze: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1657429,ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-wnioskow-o-objecie-w-2019-roku-doplata-w-ramach-dofinansowania-reali.html

Ad.2.

dane w załączonej tabeli

Ad. 3.

Zgodnie z podpisanymi przez wojewodę umowami o dopłatę z organizatorami przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. planowanych jest 59 linii. Sprawozdania z uruchomionych linii i wykonanych przewozach składane są wojewodzie po upływie każdego kwartału.

Ad.4.

dane za 2019 r. w załączonej tabeli

dane za 2020 r. na stronie: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11730

Ad. 5.

Kwota przeznaczona z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla województwa małopolskiego w 2020 r. wynosi 42 129 687,24 zł.

Ad. 6.

Aktualnie podpisane zostały umowy na kwotę 3 089 056,72 zł. Dopłaty uruchamiane są kwartalnie na podstawie stosownych wniosków organizatorów, z którymi mamy podpisane umowy o dopłatę.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj