Wokół koronawirusa
2020-03-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, prosimy o informacje, ile w województwie małopolskim jest łącznie łóżek „zakaźnych” (czyli i na oddziałach zakaźnych szpitali ogólnych i w szpitalach zakaźnych oraz – jeśli dysponują Państwo takimi liczbami – w prywatnych placówkach); oraz ile takich łóżek jest na dziś wolnych.

Oto nasza odpowiedź: 

w Małopolsce jest około 300 łóżek na oddziałach zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźnych. Baza łóżek będzie na bieżąco poszerzana w miarę potrzeb i stosownie do rozwoju sytuacji. Mogą też być podejmowane decyzje np. co do reorganizacji oddziałów szpitalnych, co wynika z decyzji o postawieniu szpitali w stanie podwyższonej gotowości.

Dostaliśmy kolejne pytanie w tej sprawie: 

Dziękujemy za informację. Prosimy jeszcze o doprecyzowanie - ile z tych łóżek na tę chwilę jest zajętych przez pacjentów?

Odpowiedzieliśmy: 

W związku z tym, że dane cały czas ulegają zmianom, nie podajemy danych odnośnie zajętych łóżek.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj