Wokół samowoli budowlanych na Podhalu
2020-03-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Jak wiemy kilka tygodni temu w Bukowinie Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Dach z samowoli budowlanej zawalił się podczas huraganowego wiatru na czwórkę osób. Trzy z nich zmarły. Był to skrajny przypadek bo jak powszechnie wiadomo w naszym terenie samowole budowlane są nagminne. Przyznaje to Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego, który jednak twierdzi, że nie może z nimi z powodzeniem walczyć bo w swoim inspektoracie nie ma ludzi. Ci odchodzą bo mają zbyt małe pensje oraz ogólnie na cały inspektorat "ustawowo" tak twierdzi szef PINB przypadka zbyt mało pracowników.

Stąd moje pytanie. Czy jest szansa by Wojewoda Piotr Ćwik dofinansował (np. na okres 2 lat) jednostkę by wyczyścić sytuację na Podhalu? A może jest już opracowywane jakieś inne rozwiązanie by wreszcie skończyć z powiedzeniem, że "na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło".

Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski w ciągu 2019 r. wsparł finansowo PINB w Zakopanem poprzez Powiat Tatrzański (podobnie jak inne PINB-y) z przeznaczeniem na jego działalność bieżącą. 

Ponadto w 2019 r. zwiększona została wysokość dotacji dla Powiatu z przeznaczeniem dla PINB w Zakopanem ze środków rezerwy celowej budżetu państwa o środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników (wraz z pochodnymi) od 1 sierpnia 2019 r.

Natomiast w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowane zostały środki zapewniające wypłatę wynagrodzeń w podwyższonej wysokości (wynikającej ze wzrostu wynagrodzeń w 2019 r.) oraz zaplanowany został 6% wzrost wynagrodzeń w 2020 r.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj