Wokół planowanego odwołania imprez masowych z powodu koronawirusa
2020-03-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Jakie imprezy organizowane w Krakowie i Małopolsce są rozpatrywane przez wojewodę pod kątem ew. odwołania z powodu koronawirusa?

Oto nasza odpowiedź:

Przedmiotem pogłębionej analizy będą wszystkie imprezy masowe w naszym województwie, czyli imprezy głównie o charakterze sportowym lub kulturalnym. W odniesieniu do nich wojewoda może wydać decyzję administracyjną wstrzymującą zrealizowanie danej imprezy masowej lub zakazującą uczestniczenia w niej publiczności. Decyzja taka będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności. Kluczowa jest w tym przypadku rekomendacja służb sanitarno-epidemiologicznych. Oczywiście jesteśmy w bieżącym kontakcie z przedstawicielami samorządów (w tym z powiatowymi/miejskimi centrami zarządzania kryzysowego) i organizatorami, gdyż na każdym etapie organizator sam może zdecydować np. o przeprowadzeniu danej imprezy masowej w innym terminie. Ewentualne decyzje dotyczące imprez masowych będziemy na bieżąco przekazywać. Na tę chwilę takich decyzji nie wydaliśmy, choć oczywiście w każdym momencie może się to zmienić. 

Wprawdzie imprezy niemające statusu imprez masowych nie są objęte tymi przepisami, ale w odniesieniu do nich służby sanitarne mogą wydać opinię oceniającą ryzyko związane z taką imprezą. Tak było np. w przypadku Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, w odniesieniu do których Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał negatywną opinię i w oparciu o tę opinię organizator sam zdecydował o przesunięciu terminu wydarzenia.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj