Wokół doradców etycznych
2020-03-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie następujących informacji:
1) Ilu pracowników pełni funkcję doradców etycznych w urzędzie?
2) Czy otrzymują z tego tytułu dodatek zadaniowy (jeśli tak to w jakich wysokości?)?
3) Jakiego typu sprawy trafiają do doradców etycznych i czego najczęściej dotyczą?
4) Ile spraw w ubiegłym roku trafiło do doradców etycznych?
5) Czy urząd będzie dostosowywał się do zaleceń Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej (jeśli tak to w jakim zakresie dokona zmian?)
6) Jakie sprawy trafiają do rzecznika dyscyplinarnego? (proszę wskazać najczęstsze przypadki)?
7) Ile było tego typu spraw w ubiegłym roku?
Bardzo proszę o krótki komentarz, czy doradca etyczny jest potrzebny w urzędzie?

Oto nasza odpowiedź:

1.    Ilu pracowników pełni funkcję doradców etycznych w urzędzie?
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie nie ma wyznaczonych pracowników, który pełnią funkcję doradców etycznych. W Urzędzie funkcjonuje zespół osób zaufania publicznego, których zadaniem jest m.in. wspieranie działań w zakresie kultury uczciwości. Są natomiast pracownicy, którzy odbyli szkolenia z tego zakresu organizowane przez Szefa Służby Cywilnej (SSC), którzy prowadzą i koordynują szkolenia z etyki w Urzędzie. Jest również pracownik wskazany do kontaktów z Urzędem SSC, który uczestniczy w działaniach (spotkaniach) zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej funkcjonującej przy SSC.
2.    Czy otrzymują z tego tytułu dodatek zadaniowy (jeśli tak to w jakich wysokości?)?
Nie otrzymują z tego tytułu dodatku zadaniowego.
3.    Jakiego typu sprawy trafiają do doradców etycznych i czego najczęściej dotyczą?
Są to pytania dot. zachowań uznawanych za etyczne, np. czy dodatkowa praca, aktywność poza zatrudnieniem w Urzędzie nie powoduje konfliktu interesów.
4.    Ile spraw w ubiegłym roku trafiło do doradców etycznych?
W ubiegłym roku pracownicy nie zgłaszali spraw w tym zakresie.
5.    Czy urząd będzie dostosowywał się do zaleceń Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej (jeśli tak to w jakim zakresie dokona zmian?)
Tak, zwłaszcza w zakresie utworzenia zespołu doradców zawodowych, promocji kultury uczciwości oraz identyfikacji obszarów do usprawnień wśród pracowników w zakresie etyki.
6.    Jakie sprawy trafiają do rzecznika dyscyplinarnego? (proszę wskazać najczęstsze przypadki)?
Sprawy dot. naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej.
7.    Ile było tego typu spraw w ubiegłym roku?
1 sprawa
Bardzo proszę o krótki komentarz, czy doradca etyczny jest potrzebny w urzędzie?
Tak, pracownicy oczekują wsparcia, możliwości skonsultowania indywidualnych przypadków. Istotne to jest zwłaszcza w kontekście promowania zachowania kultury uczciwości administracji publicznej.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj