Wokół komisji dyscyplinarnej nauczycieli
2020-03-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

mając na względzie rozporządzenie MEN z 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu - zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji za 2019 rok:
1)    Ile średnio wynosiło wynagrodzenie przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i składu orzekającego?
2)    Ile średnio wynosiło wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i zastępcy przewodniczącego składu orzekającego?
3)    Ile średnio wynosiło wynagrodzenie rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego?
4)    Ile średnio wynosiło wynagrodzenie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego?
5)    Kto decyduje o zawiłości sprawy będącej przedmiotem postępowania wyjaśniającego lub postępowania dyscyplinarnego?
6)    Ile łącznie wydano na wszystkie uposażenia ( w tym obrońców z urzędu) wynikające z ww. rozporządzenia?

Oto nasza odpowiedź:

Pytania proszę skierować zgodnie z właściwością do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj