Wokół koronawirusa/zaplecze szpitalne
2020-03-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z obecnością koronawirusa w Polsce, proszę o informacje, ile w województwie jest:
* łózek na oddziałach zakaźnych - dostępnych i wolnych
* ile na oddziałach jest kardiomonitorów i respiratorów i płuco-serc
* ilu lekarzy pracuje na tych oddziałach
* ile jest miejsc z izolacją oddechową na oddziałach intensywnej terapii
* czy któryś ze szpitali zwracał się o skorzystanie z rezerw Premiera

Oto nasza odpowiedź:

W Małopolsce jest około 300 łóżek na oddziałach zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźnych. Baza łóżek będzie na bieżąco poszerzana w miarę potrzeb i stosownie do rozwoju sytuacji. Mogą też być podejmowane decyzje np. co do reorganizacji oddziałów szpitalnych, co wynika z decyzji o postawieniu szpitali w stan podwyższonej gotowości.
Danych dotyczących liczby wolnych łóżek nie podajemy, ponieważ dane te cały czas ulegają zmianom.
Nie podajemy też danych dotyczących sprzętu. Są to dane z zakresu bezpieczeństwa państwa i nie możemy ich udostępniać. Ponadto w zależności od potrzeb sprzęt może być przesuwamy między oddziałami, a zasoby są wzmacniane w oparciu o wnioski składane do rezerwy celowej budżetu państwa.
Małopolska otrzyma z niej ok. 7,5 mln złotych. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z samorządami. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup środków do ochrony osobistej, dezynfekcji czy intensywnej terapii.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj