Wokół koronawirusa
2020-03-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Ile środków ma trafić z uruchomionej przez rząd środków rezerwowych? Do których szpitali one trafią i w jakiej wysokości? Kiedy się to sanie? Jaki sprzęt za te pieniądze zostanie zakupiony?
Iloma karetkami dedykowanymi do przewożenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusa dysponuje województwo małopolskie? Czy planowane jest powiększenie tej floty o kolejne pojazdy?
Czy wszystkie z 10 szpitali na terenie Małopolski, do których powinni zgłaszać się pacjenci z podejrzeniem zarażenia  wirusem, mają warunki do ich hospitalizowania,  czy np. finalnie i tak oni trafiają do placówek zlokalizowanych na terenie Krakowa?

Oto nasza odpowiedź:

Małopolska otrzyma ok. 7,5 mln złotych. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z samorządami. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup środków do ochrony osobistej, dezynfekcji czy intensywnej terapii.
Pięć podmiotów realizuje transport sanitarny z 6 miejscami realizowania świadczenia (6 pojazdów realizujących transport sanitarny).
W stan podwyższonej gotowości zostały podwyższone wszystkie małopolskie szpitale mające oddziały zakaźne.

Otrzymaliśmy kolejne pytanie:
Czy otrzymamy dzisiaj aktualny stan osób badanych i objętych nadzorem w Małopolsce?

Odpowiedzieliśmy:
413 – nadzór, 11 – hospitalizacji.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj